Prof. Dr JENI MILEVA, PhD, DSc
ИПСМП ПО АЛЕРГОЛОГИЯ

Добре дошли в нашата интернет страница!
Ще се радваме да Ви бъдем полезни с нашата квалификация и клиничен опит.
При нас Вие можете да проведете всички необходими консултации, диагностични изследвания и лечение на алергичните болести.

АЛЕРГИЯ И АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ

Какво представлява алергията?

Алергията е състояние на променена и повишена чувствителност на организма към фактори на околната среда, които са безвредни за здравите хора. Това са домашният прах (и домашните микрокърлежи), тичинковият прашец на растенията, храните, космите, пърхота и слюнката на животните, плесените, лекарствата, някаи професионални дразнители и пр. Алергичната реакция води до увреждане на някои органи и системи - дихателни пътища, кожа и лигавици, храносмилателна система, сърдечно съдова система и пр.

 


Кои са най-честите алергични болести?

Най-честите прояви на алергията от страна на дихателната систма са алергичната храма, бронхиалната астма и до известна степен алергичния ларингит (основно при децата).

Алергичната хрема е най-честото алергично заболяване. Тя се среща средно в около 20% до 30% от населението на планетата.
Алергичната хрема бива сезонна (по време на цъфтежния сезон) и целогодишна.
В първия случай се касае за алергия към битови и професионални алргени, а във втория – към тичинков прашец. Две са неблагоприятните въздействия от появата на алергичната хрема: неприятни симптоми и нарушаване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за поява на бронхиална астма.(БА).

БА е сериозно заболяване, от което боледуват между 350000 и 400000 българи. При навременна диагноза и своевременно започване на лечението БА може много добре да се контролира. Други чести алергични болести са атопичният дерматит (ендогенна екзема), уртикарията и отокът на Квинке, контактният дерматит, алергичният (анафилактичен) шок, серумната болест и др. В повечето случаи те се дължат на алергия към лекарства, храни (предимно в детската възраст), отрова на насекоми, химически вещества, метали и пр.

КОЙ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА АЛЕРГИЧНТЕ БОЛЕСТИ?

Първият лекар, при който отива болният, е обикновено общопрактикуващия лекар, който го насочва според възможностите на населеното място към съответните специалисти по белодробни болести, УНГ, дерматология, гастроентерология и пр. При съмнение за алергична болест консултацията с АЛЕРГОЛОГ е задължителна, тъй като в алергологичния кабинет се провеждат изследванията, с които се изясняват провокиращите фактори на болестта т.е. факторите, довели до появата на оплакванията. Изясняването на причинте, довели до болестта, дава по-големи възможности за лечение и по-добра прогноза.
горе


;

ПРОФ. д-р. ЖЕНИ МИЛЕВА
(AЛЕРГОЛОГИЯ, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ)

Родена в гр. София, омъжена с един син.

Висше образование:
Медицина, Медицински факултет, София

Специалности:
Вътрешни болести,
Алергология
и Клинична биохимия.


Научни степени и звания:

 
 

Доктор по медицина (1970),
Доктор на науките (1988),
Доцент (1979),
Професор (1990)

Обучение по алергология и клинична имунология:
Полша (1975),
Франция (1976)

Професионален опит:ОБ, гр. Кърджали – вътрешни б олести (1960-1963),
17 поликлиника, София - вътрешни болести (1963-1964),
Клиника по вътрешни болести, МФ, София –аспирант (1964 – 1966),
Катедра по алергология, МФ, София-научен сътруднек (1966 – 1979),
Началник на клиника по алергология (1979 – 2001),
Ръководител на Катедра по алергология (1990 – 2000).
Национален консултант по алергология от 1990 до 2001 година.

Научна работа:
Общо над 200, от които монографии и учебници - 20/9 под нейна редакция.
Издадени книги под нейна редакция и с нейно участие:
Хранителна алергия и псевдоалергия, под ред. Жени Милева, "Знание" ЕООД, София, 2008;
Обща медицина - принципи и практика, наръчник за общопрактикуващи лекари, под ред. Жени Милева и Гео Нешев, Арсо, София, 2009;
Спешна доболнична специализирана помощ, под ред. Гео Нешев и Жени Милева, Симел прес, София, 2015;
Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести, под ред. Жени Милева, Гео Нешев, Александър Шинков, АРСО, П.Славейков 32, 1 и 2 том 2016.

Преподавателска дейност:
Обучение на студенти и лекции в курсовете по СДК по алергология, включително и авторски курсове.

Чужди езици:
Френски (говоримо и писмено),
Руски (говоримо и писмено),
Английски ( ползване на медицинска литература).

Членство в организации:
Българско научно дружество по алергология и клинична имунология,
Българско научно дружество по вътрешни болести,
Съюз на учените в България,
Асоциация “Астма” (инициатор и учредител),
Български лекарски съюз,
Европейска Академия по алергология и клинична имунология (EAACI),
Европейско респираторно дружество (ERS).горе


webdesign&hosting