Ще се радваме да предоставим нашата квалификация за изясняване на Вашите здравословни проблеми.В алергологичния кабинет освен лекарите за Вашето здраве ще се грижат и 4 медицински сестри. При нас ще можете да проведете почти всички необходими изследвания за диагностиката и лчението на алергичните болести.

В алергологичния кабинет се извършват:

 • Прегледи и консултации на болни с алергични заболявания и се изготвя стратегия за лечението им.

 • Кожно-алергични проби с алергени ( КАП). Това е класически и основен метод в диагностиката на алергичните болести. За тази цел кабинетът разполага с 35 поленови алергена за диагностика, 28 стандартни битови (включително 8 индивидуални плесенни алергени), 12 текстилни, 5 епиидермални, 3 инсектни и над 35 хранителни алергена. Изборът на необходимите алергени за диагностика при всеки един болен е индивидуален и съобразен със състоянието му. КАП се извършват с алергенни препарати, произведени в България , както и с алергени на фирмата Stallergenes (Франция)

 • Епикутанно тестуване със стоматологични материали (алергени от фирмата Chemotechnique Diagnostics - Швеция ) и други стандартни епикутанни алергенни препарати

 • Предоперативно тестуване с анестетици, миорелаксанти и аналгетици и назначаване на предоперативна антиалергична подготовка при рискови болни. Кабинетът разполага с пълен набор от препрати за обща анестезия, както и с 10 стоматологични анестетици.

 • Провеждане на КАП с йод-контрастни вещества и назначване на антиалергична подготовка преди изследванто.


 • Извършване на КАП с антибиотици и други медикаменти и назначаване на антиалергична профилактика при провеждане на лечението с тях при рискови болни.

 • Назначаване и провеждане на алергенна имунотерапия - АИТ (специфична хипосенсибилизация , алергенна ваксинация) с произведени в България алергенни препарати и с алергени от фирмата Stallergenes – Франция. АИТ се провежда парентерално (чрез подкожни инжекции по схема) и сублинквално (чрез накапване на алергенния екстракт под езика по схема).

 • Функционално изследване на дишането (ФИД) и бронхо-дилататорен тест (БДТ) за оценка на състоянието на дихателните пътища при болни с бронхиална астма и алергичен ринит . Изследванията се извършват с апарат Micro Medial Super Spiro, England.

 • Обучение на болните за извършване на ВЕД метрия и оценка на резултатите.Обучение на болните и тяхните близки за провеждане на лечението и самоконтрол на състоянието им.

 • Освен посочените по-горе дейности в кабинета се извършва и определне на специфичните IgE aнтитела в серум на пациентa (с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics), като алтернатива на КАП.

 • Изследване количеството на домашните микрокърлежи в прах от жилището на болния.

  Резултатите от направените изследвания може да получите лично в кабинета, с писма по пощата или с E-mail.

горе   


 
 

ПАРТНЬОРИ

Диагнозата и диференциалната диагноза на алергичните болести е сложна и често трудна.

Ето защо тя изисква съвместните усилия на много специалисти. В ежедневната ни работа наши партньори са колегите от пулмологични, дерматологични, УНГ, кардиологични, ендокринологични и гастроентерологични клиники и кабинети, както и алерголози от цялата страна.

Диагнозата и лечението на алергичните болести изисква широка гама параклинични изследвания, както и своевременно осигуряване на най-подходящите лекарства, за което ни помагат:

 • Лаборатория CIBALAB , София, ул. “Люлин планина” № 31, тел. 952 31 43, 953 34 85, 0889 437 403, www.cibalab.com

 • КАНДИЛАРОВ, медико-диагностична лаборатория, ул.”Бузлуджа” № 64, тел. 952 21 36
  факс 953 05 18, e-mail: lab_kandilarov@fintech.bg

 • НЦЗПБ, Лаборатория по алергия, бул.”Я. Сакъзов” 26, тел.